PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

Er zijn soms momenten in het leven waarbij je worstelt met vragen of moeilijkheden. Wanneer je hier niet alleen uit geraakt kan het zinvol zijn om iemand te raadplegen die je nieuwe inzichten aanreikt. Hier kan

laagdrempelige, psychologische ondersteuning hulp bieden.

Tijdens het eerste gesprek brengen we jouw situatie, wensen en verwachtingen in kaart. Hierna kan een kortdurend behandeltraject volgen waarbij we oplossingsgericht werken. Dit met als doel je handvaten aan te reiken zodat je opnieuw grip krijgt op

je gevoelens, gedachten en gedrag, kortom jouw leven.